خودرو

خصوصی‌ها، کم‌کاری دو خودروساز بزرگ را جبران کردند

عصر خودرو- عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو » به نقل از ایسنا، همانطور که در گزارش اول از عملکرد خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ ذکر شد، طبق آمارنامه تجمیعی سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند ماه، جمع کل انواع خودروی تولیدی در کشور، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۲۰ سال ۱۴۰۱، رشد هشت درصدی معادل ۱۰۲ هزار و ۴۳۶ دستگاهی را تجربه کرده است.
طبق آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال گذشته، از مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳۳۸.۸۵۶ دستگاه) با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی کشور، به تولید رسیده است.
این درحالیست که برخلاف اینکه عمده تولید خودروی کشور در دو خودروساز بزرگ، انجام شده است، اما مجموع تولید دو خودروساز ۰.۹ درصد نسبت به آمار تولید در مجموع سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که به تفکیک تولید در گروه خودروسازی سایپا تغییر خاصی صورت نگرفته (حدود ۰.۴ درصد معادل ۲۰۶۴ دستگاه بیشتر شده است) اما تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو دو درصد هم کمتر (معادل ۱۲ هزار و ۳۶۲ دستگاه) شده است!.
تولید مجموع دو خودروساز بزرگ کشور از یک میلیون و ۴۲ هزار و ۲۴۵ دستگاه در مجموع سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۱ هزار و ۹۴۷ دستگاه در سال گذشته (۱۴۰۲) رسیده است که نشان از افت حدود ۰.۹ درصدی دارد.
در مقابل اما خودروسازان خصوصی، “جورِ خودروسازان دولتی” را کشیده و با ثبت رشد ۵۸ درصدی تولید در مجموع سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، سبب صعودی شدن رشد مجموع تولید خودروی کشور در یکساله‌ اخیر شده‌اند.
تولید بالغ بر ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو با افت ۲ درصدی
گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجموع یکسال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۴۳۰ دستگاه از انواع خودروها شامل سواری، وانت، ون، اتوبوس و سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید کرده است که نسبت به ۵۶۷ دستگاه تولیدی در مجموع کل سال ۱۴۰۱، دو درصد افت تولید اتفاق افتاده است؛ این درحالیست که تولید در یکماه اسفند ماه در این گروه خودروسازی ۱۱ درصد نسبت به آمار تولید در اسفند ماه ۱۴۰۱، کاهش یافته و از ۴۹ هزار و ۴۴۹ دستگاه به ۴۴ هزار و ۱۱۲ دستگاه در اسفند سال گذشته رسیده است.
از مجموع تولید خودروی کشور در گروه صنعتی ایرن‌خودرو، طبق روال بیشترین سهم متعلق به سواری‌هاست. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ماه ۵۱۶ هزار و ۷۱۰ دستگاه سواری در ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به ۵۴۴ هزار و ۱۲۸ دستگاه تولیدی در ۱۲ ماه ۱۴۰۱، افت پنج درصدی را نشان می‌دهد.
تولید سواری در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۴۰ هزار دستگاه نزدیک بوده (۳۹ هزار و ۹۱۱ دستگاه) که نسبت به ۴۶ هزار و ۵۷۴ دستگاه تولیدی در اسفند ماه ۱۴۰۱، افت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.
پس از سواری، بیشترین تیراژ تولید متعلق به وانت‌ها با عدد ۲۳ هزار ۷۴۶ دستگاه است که نسبت به ۷۴۵۰ دستگاه تولیدی در کل سال ۱۴۰۱، رکورد زده و افزایش ۲۱۹ درصدی را رقم زده است که البته تنها رکورد این گروه خودروسازی هم هست.
البته تولید ون در گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با آمار تولید این خودرو در سال پیش از آن نیز افزایشی است و با رشد ۱۹ درصدی از ۱۹۷۹ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۵۲ دستگاه در مجموع یکساله ۱۴۰۲ رسیده است.
به جز ون‌ها و وانت‌ها، ایران‌خودرو تولید افزایشی دیگری نداشته است؛ علاوه بر سواری که پنج درصد افت تولید داشته، تولید اتوبوس‌های این گروه خودروسازی ۳۵ درصد و تولید سنگین‌های باری آن ۱۰ درصد در این مقایسه آمار یافت داشته است. مینی‌بوس و میدل‌باس هم که با افت ۱۰۰ درصدی در ایران‌خودرو تولید نشده است؛ این درحالیست که در سال ۱۴۰۱، تنها یک دستگاه از این خودرو در ایران‌خودرو تولید شده بود.
همانطور که اشاره شد، به ترتیب تولید اتوبوس‌های ایران‌خودرو با افت ۳۵ درصدی از ۷۶۲ دستگاه به ۴۹۹ دستگاه تقلیل یافته و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با افت ۱۰ درصدی از ۱۳ هزار و ۴۷۲ دستگاه به ۱۲ هزار و ۱۲۳ دستگاه کاهش یافته است.

تولید بالغ بر ۴۷۶ دستگاه خودرو در سایپا؛ تقریبا برابر سال ۱۴۰۱
در دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) اما تغییر چندانی در تولید خودرو در مقایسه ۱۲ ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود.
گروه خودروسازی سایپا سال ۱۴۰۲، در مجموع ۴۷۶ هزار و ۵۱۷ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به ۴۷۴ هزار و ۴۵۳ دستگاه تولیدی در مجموع سال ۱۴۰۱، تغییر چندانی نداشته و تنها ۲۰۶۴ دستگاه اضافه کرده است.
در سالی که گذشت در گروه خودروسازی سایپا، ۳۶۴ هزار و ۱۳۹ دستگاه خودروی سواری تولید شده است که نسبت به ۳۸۰ هزار و ۳۳۱ دستگاه تولیدی  در مجموع یکساله سال ۱۴۰۱، افت چهار درصدی را تجربه کرده و ۱۶ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودروی سواری کمتر در این گروه خودروسازی تولید شده است.
از ابتدای سال گذشته تا پایان سال، سایپا ۱۱۰ هزار و ۳۴۸ دستگاه وانت و ۲۰۳۰ دستگاه خودروی سنگین باری تولید کرده که به ترتیب تولید وانت ۲۰ درصد بیشتر از تعداد میزان تولید آن‌ها در سال ۱۴۰۱ (معادل ۹ هزار و ۷۶۶ دستگاه) است، اما تولید سنگین‌های باری افت ۱۴ درصدی نسبت به ۲۳۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولیدی در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ داشته است.
در سالی که گذشت، گروه خودروسازی سایپا همچون سال ۱۴۰۱، تولید خودروی ون، مینی‌بوس و میدل‌باس و همچنین اتوبوس نداشته است.

سهم ۲۳ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید کل خودروی کشور، با رشد ۵۸ درصدی تولید
خودروسازان خصوصی گرچه سهمی کمتر از ۳۰ درصد مجموع تولید خودروی کشور را در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند اما با تحقق رشد ۷۲ درصدی تولید خودروهای سواری و رشد ۲۲ درصدی تولید وانت، افت تولید در سایر انواع خودروها را همپوشانی کرده و در مجموع افزایش ۵۸ درصد تولید خودرو در بخش خصوصی را نسبت به آمار تولید یکساله ۱۴۰۱ را رقم زده ست.
این درحالیست که رشد ۷۲ درصدی تولید خودروی سواری در بخش خصوصی، به نوعی کم‌کاری خودروسازان بزرگ در “افزایش تولید” را جبران کرده‌اند.
از مجموع ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو تولید شده در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ که ۵۸ درصد بیش از ۱۹۴ هزار و ۱۷۵ دستگاهی تولیدی در سال ۱۴۰۱ است، بالغ بر ۸۰ درصد سهم سواری‌هاست.
از مجموع کل انواع خودروهای تولیدی ظرف یکسال اخیر در بخش خودروسازان خصوصی، ۲۵۱ و ۵۷ دستگاه سواری تولید شده است که نسبت به ۱۴۶ هزار و ۳۲۸ دستگاه تولیدی در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پس از سواری‌ها، بیشترین تیراژ تولید خودروسازان خصوصی در بخش وانت‌هاست. در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۳۲ هزار و ۲۰۹ دستگاه وانت تولید شده که نسبت به ۲۶ هزار و ۴۱۷ دستگاه تولیدی در سال ۱۴۰۱، رشد ۲۲ درصدی را محقق کرده است.
تولید سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) نیز در حالیکه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۸ هزار و ۵۰۱ دستگاه را ثبت کرده، در مجموع سال ۱۴۰۲ به ۲۱ هزار و ۹۳۰ دستگاه افزایش پیدا کرده و رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل اما تولید ون، اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، افت تولید داشته‌اند.
تولید اتوبوس از ۶۲۹ دستگاه با افت ۳۸ درصدی به ۳۹۳ دستگاه، تولید ون از ۱۱۸۷ دستگاه با افت ۴۰ درصدی به ۷۱۸ دستگاه و تولید مینی‌بوس و میدل‌باس از ۱۱۱۳ دستگاه با افت ۴۶ درصدی به ۶۰۲ دستگاه رسیده است.

دانلود با کیفیت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا