قیمت جدید ۵ محصول ایران خودرو اعلام شد

cover
قیمت جدید تعدادی از محصولات ایران خودرو با انجام برخی اصلاحات منتشر شد.

 گروه صنعتی ایران خودرو که هفته گذشته قیمت برخی از خودروهای تولیدی خود را افزایش داده بود، امروز نیز با انجام برخی اصلاحات قیمت جدید را برای مشتریان ارسال کرد.بر اساس این گزارش دعوتنامه مشتریانی که قبلا خودرو 207 دستی با موعد تحویل اردیبهشت 98 را ثبت نام کرده بودند و پیشتردعوتنامه با این موعد تحویل به مبلغ1.000.000.000 ریال و تخفیف30.000.000 ریال صادر شده بود، ابطال و دعوتنامه جدید با کاهش مبلغ 132.000.000 ریال صادر شده است. 
همچنین دعوتنامه مشتریانی که قبلا پارس سال  با موعد تحویل اردیبهشت 98 با موعد تحویل اردیبهشت٩٨ را ثبت نام کرده بودند و پیشتر  دعوتنامه با این موعد تحویل به مبلغ 861.400.000ریال و تخفیف 73،000،000 ریال صادر شده بود، ابطال و دعوتنامه جدید با کاهش مبلغ 158،000،000ریال صادر شده است. 
از سوی دیگر دعوتنامه مشتریانی که قبلا خودرو 405 اس_ال_ایکس  با موعد تحویل اردیبهشت  98  ثبت نام کرده بودند و دعوتنامه با این موعد تحویل به مبلغ 760،000،000ریال و تخفیف 72،000،000 ریال صادر شده بود، ابطال و دعوتنامه جدید با کاهش مبلغ 116،500،000 ریال صادر شده است. 
همچنین دعوتنامه مشتریانی که قبلا خودرو سورنEF7بنزینی با موعد تحویل اردیبهشت  98 ثبت نام کرده بودند و دعوتنامه با این موعد تحویل به مبلغ 825،000،000ریال و تخفیف 17،800،000 ریال صادر شده بود، ابطال و دعوتنامه جدید با کاهش مبلغ 83،200،000 ریال صادر شده است. 
بر اساس این گزارش دعوتنامه مشتریانی  نیز که قبلا خودرو رانا LX با موعد تحویل اردیبهشت 98 ثبت نام کرده بودند و قبلا دعوتنامه با این موعد تحویل به مبلغ 713،300،000ریال و تخفیف 37،500،000ریال صادر شده بود، ابطال و دعوتنامه جدید با کاهش مبلغ 87،206،000 ریال صادر شده است.

مطالب دیگر

نظرات