بازداشت گسترده متهمین در سایپا

cover
طی روزهای اخیر، اطلاعات غیر رسمی ای در خصوص پرونده بازداشت برخی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا در رسانه ها منتشر می شد که در نهایت رسما توسط سخنگوی قوه قضاییه تایید شد.

غلامحسین اسماعیلی در راستای تکمیل اطلاعات مربوط به بازداشت این مدیران توضیح داد که ۶ نفر را در این زمینه بازداشت کرده ایم.
این افراد اقدام به توزیع خودروهای تولیدی سایپا در ۱۵ شرکت کرده بودند و با این کار رانتی برای این ۱۵ شرکت در نظر گرفته شده بود. در بین این ۱۵ شرکت به یک شرکت سهمیه ویژه‌ای داده شده بود و شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت. مالک شرکت مذکور همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریداری کرده و به علاوه یک نمایندگی خودرو نیز در اختیار داشت که در راستای سکه تحت تعقیب قرار گرفته و به حوزه صنعت خودروسازی و موضوع خودروها وصل شد. از این ۶ نفر بازداشتی ۳ نفر عوامل بیرونی بوده و ۳ نفر دیگر نیز جزو طیف مدیریتی شرکت خودروساز اند.

مطالب دیگر

نظرات