نمایشگاه بین المللی مشهد

cover
نمایشگاه قطعات خودرو و نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته 12تا 15 شهریور سال جاری در سالن های فردوسی_مفاخر_عطار نمایشگاه بین المللی مشهد به میزبانی شرکت ایده تجارت هرمس برگزار می شود.
تلفن تماس:02154512
همچنین پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات کشاورزی 2تا 5 بهمن در سالن های فردوسی_مفاخر_عطار نمایشگاه بین المللی مشهد به میزبانی شرکت مدیریت رویداد رونق برگزار می شود.
تلفن تماس:02186046157

مطالب دیگر

نظرات