برخی از خودروها در بازار ارزان تر از کارخانه هستند!

cover
نعمت الله کاشانی نسب، بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو قیمت ها در بازار خودرو همچنان نزولی است و برخی از خودروها نیز در بازار با قیمتی پایین تر از قیمت شرکت خرید و فروش می شود.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اعلام می کند که برای نیمه دوم سال، موج تقاضا را در بازار خودرو پیش بینی نمی کنیم زیرا بازار جذابیتی برای واسطه ها ندارد و از طرف دیگر، نظارت بسیار منظم و قاطعی در حوزه خودرو ایجاد شده و تمام ارگانها نظارت دقیقی روی تولید و فروش خودرو و بازار و دلال بازی دارند و بعید است با موج تقاضا در نیمه دوم سال مواجه شویم.

 

نعمت الله کاشانی نسب اظهار داشت: قیمت ها در بازار خودرو همچنان نزولی است؛ به عبارتی در حال حاضر قیمت انواع خودروهای خارجی نزولی است و برخی از خودروهای ایرانی مانند خودروهای کرمان موتور و خودروسازی بم در بازار با قیمتی پایین تر از قیمت شرکت خرید و فروش می شود.

 

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: برای نیمه دوم سال، موج تقاضا را پیش بینی نمی کنیم زیرا بازار جذابیتی برای واسطه ها ندارد چراکه در این بازار زیان دیده اند و قیمت ها نزولی است و از طرف دیگر، نظارت بسیار منظم و قاطعی در حوزه خودرو ایجاد شده و تمام ارگانها نظارت دقیقی روی تولید و فروش خودرو و بازار و دلال بازی دارند و بعید است با موج تقاضا در نیمه دوم سال مواجه شویم.

 

کاشانی نسب گفت: مدتی است نرخ ارز دارای ثبات است بنابراین از این جهت نیز قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت، از طرفی قیمت های سابق کاذب بود و وقتی که نرخ ارز ثابت شده در نتیجه قیمت خودرو کاهش بیشتری نیز خواهد داشت.

 

وی در پایان گفت: تحولات سیاسی اخیر و مجمع عمومی سازمان ملل در قیمت و بازار خودرو بی تاثیر بود.

مطالب دیگر

نظرات