کشوری که موشک نقطه‌زن می‌سازد، نمی‌تواند خودروی خوب بسازد؟

cover
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر داشتن راهبرد مشخص در صنعت خودرو گفت: کشوری که موشک نقطه زن می سازه چرا نتواند خودرو خوب بسازد.

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره داخلی سازی فطعات خودرو گفت: تصمیم باید بر اساس داشته ها باشد و بعد از برآورد این راهبرد؛ دورنما ترسیم می شود

 

وی افزود: فاز اول خودکفایی، ترسیم راهبرد و برآورد مزیت است. باستانی گفت: برخی از قطعات اصلاً تولید داخلی ندارد. کشوری که موشک نقطه زن می سازه چرا نتواند خودرو خوب بسازد. ما مزیت نسبی داریم و راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باشد.

 

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این راستا گفت: هدف این است که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم.  قطعات خودرو برای کاهش وابستگی به واردات باید در داخل تولید شود. وی با بیان اینکه بحث خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید.

 

مازیار بیگلو گفت: 25 درصد از ارزبری یک خودرو بدنه است و سوال اینجاست که چرا این سود به جیب تولید کنندگان داخلی نرود. خودکفایی سرمایه بر است و باید به سمت سرمایه گذاری های راهبردی برویم. صنعت قطعه سازی ویترین صنعت کشور است. هدف اینست که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم.

 

سیدرضا مفیدی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت هم گفت: پویش ساخت داخل ادامه خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است. در بخش خودرو راهبرد مشخص داریم اما در بخشی از صنعت خودرو دچار ضعف هستیم.

مطالب دیگر

نظرات