قوانین

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی ماشین . آی آر به دقت ملاحظه فرمایید.ورود کاربران به وب‏‌سایت ماشین . آی آر هنگام استفاده از پروفایل شخصی، خرید ماشین، فروش ماشین، ویدئوهای رسانه تصویری و سایر خدمات ارائه شده توسط ماشین . آی آر به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات ماشین . آی آر است. توجه داشته باشید که ثبت آگهی نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین ماشین . آی آر از سوی کاربر است.لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.
در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های ماشین. آی آر تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روزرسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است
قوانین عمومی